BIOENERGOTERAPEUTA I NATUROPATA

MACIEJ PATRZAŁEK

Serdecznie zapraszam Cię na terapię do gabinetu, ale również zdalnie (na odległość).
Już po usłyszeniu Twojego głosu przez telefon lub mając Twoje zdjęcie mogę zdiagnozować, w których organach zaburzony jest przepływ energii witalnej i rozpocząć przywracanie zdrowia.

Jeżeli chcesz stworzyć rzeczywistość, której pragniesz, zadzwoń!
Przyjmę Twoje zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem i omówię przeprowadzenie zabiegu bioterapeutycznego. Każdy pacjent otrzyma w prezencie zrobiony i opisany profil przekonań, w którym będzie szczegółowo poinformowany o tym, jak dokonać własnej wewnętrznej przemiany.

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją... niezależnie od okoliczności

Doug Strycharczyk

Korzyści dla Ciebie

Uwolnij się od stresu

Wewnętrzne oczszczenie

Energia życia

Lepsze zdrowie

Maciej Patrzałek

Zapraszam do kontaktu online


Spotkanie online z bioterapeutą jest skuteczne, ponieważ uczucia i emocje to energie, które emitują potężne pole magnetyczne. Im wyższe są wzniosłe emocje, tym silniejsze pole.

Połączenie wzniosłej emocji (koherentnego serca) z czystą intencją (koherentnym mózgiem) wywoła na odległość koherencję serca, uzdrowi centrum energetyczne lub organ innej osoby, znajdującej się w zupełnie innym miejscu.